Byrådsmedlem

Pia Moldt

Pia Moldt

Lindevej 72,

8981 Spentrup

Mobil: 87553566

E-mail: pia.moldt@randers.dk Facebook: klik her

Byrådsmedlem og medlem af Sundheds-, idræts- og kulturudvalget og Skole- og uddannelsesudvalget.

Endvidere bestyrelsen for Vandmiljø Randers, Folkeoplysningsudvalget og Elitekoordineringsudvalget.

Jeg sidder også i bestyrelsen for Lokalrådet i Spentrupområdet.

Om mig selv kan jeg kort fortælle, at jeg er gift med Peter og har 3 voksne børn – Alex, Claus og Anne. Jeg bor i Jennum ved Spentrup.

Jeg kan rigtig godt lide at bo på landet – og have en tilknytning til lokalsamfundet herude. Men jeg er også rigtig glad for Randers by, hvor jeg til dagligt arbejder i VIA på Jens Otto Krags Plads - som leder af pædagoguddannelsen.

Jeg har arbejdet siden jeg var 15 år, bl.a. i mange år inden for sundhedsområdet, arbejdsmarkedsområdet, hjemmehjælper, servitrice, pædagogmedhjælper mv.

Nu på Pædagoguddannelsen, hvor jeg på 8. år er med til at uddanne dygtige pædagoger til vores institutioner, og det er meget meningsfyldt. Jeg er medlem af Spentrup IF, hvor jeg også har været håndbold- og fodboldtræner, da børnene var små.

Endvidere er jeg aktiv i lokalsamfundet, hvor jeg også har været med til at starte lokalråd op. Socialdemokratiet har altid været mit parti.

Helt fra barns ben, hvor jeg er vokset op i et socialdemokratisk hjem i Sønderjylland, og som ung og voksen med familie har jeg altid stemt socialdemokratisk, og altid følt, at det var her, jeg hørte til Min politik For mig er det helt klart de socialdemokratiske kerneområder, der er vigtige. Vores velfærd er i disse år under pres – så vi har brug for et parti og politikere, der vil kæmpe for ordentlige forhold for alle kommunens borgere.

For at dette kan lykkes, skal vi have styr på kommunens økonomi, herunder have en fornuftig erhvervspolitik så vi har mulighed for at prioritere velfærd.

For mig betyder det: At kvaliteten i daginstitutioner og folkeskoler skal udvikles. Alle børn skal have mulighed for en plads i vuggestue, dagpleje eller børnehave i det skoledistrikt, som de bor i. Minimumsnormeringer i daginstitutioner er vi godt på vej med, og vi arbejder også for at få uddannet meritpædagoger.

I denne byrådsperiode har vi tilført skolerne flere midler, og vi har sat penge af til et bedre indeklima. Der skal fortsat arbejdes med at gøre folkeskolen så god, at den for flere forældre bliver førstevalget. Unge skal støttes til uddannelse, herunder læreplads – det er vigtigt. Forebyggelse og lighed i sundhed er også et politisk vigtigt område.

Fra mit tidligere arbejde på sundhedsområdet ved jeg, hvor vigtigt det gode samarbejde mellem kommunen og Regionshospitalet i Randers er bl.a. når borgere udskrives fra hospitalet. Sundhedsområdet skal have stor opmærksomhed, og det gælder også psykiatrien.

Vores ældrepleje skal bygge på værdighed og respekt for det enkelte menneske. Der skal mere tid og nærhed til. Også genoptræning er vigtig. Når man udskrives fra hospitalet, er det helt afgørende, at kommunen hjælper så godt som overhovedet muligt med genoptræningen.

Kommunen skal medvirke til, at vores ledige kommer i arbejde, og yder efter bedste evne. Det skal altid ske under hensyntagen til den enkeltes helbred. Syge mennesker skal selvfølgelig ikke tvinges i arbejde, men hjælpes ift. de behov de har. Vi skal holde hånden under de svageste i vores samfund.

Randers kommune har både byen og lokalsamfundene rundt om Randers. For lokalområderne er det vigtigt, at der kører busser både i dag- og aftenstid. Idrætsforeningerne og hallerne er sammen med de lokale indkøbssteder, skoler og pasningstilbud livsnerven herude. Som kommune skal vi støtte de mange frivillige i foreningerne, herunder idrætten, spejderne og alle de frivillige, der gør et kæmpe arbejde for fællesskabet. Og om man bor i landdistrikterne eller i byen, så skal servicen være i orden.

Randers Kommune har en dejlig natur med bl.a. Gudenåen og fjorden og dejlige naturområder i hele kommunen. Vi skal passe på vores natur, vores miljø og vores drikkevand, så vores børnebørn også kan opleve den dejlige natur vi har.

Kommunens mange ansatte er omdrejningspunktet for, at politikken kan lykkes. På kommunens arbejdspladser skal der gøres en indsats for at skabe trivsel, et godt arbejdsmiljø og mulighed for efteruddannelse, der fortsat kan sikre, at vi har et højt og professionelt niveau.

Jeg vil fortsat tage ansvar for, at Randers skal fremstå som en kommune, hvor der lyttes til borgerne, og hvor der er respekt om et byråd, der tager ansvar for kommunen og de udfordringer der er, og som kan finde ud af at samarbejde om gode løsninger til gavn for borgerne – det skal de folkevalgte politikere simpelthen kunne finde ud af. Og det kan jeg, for det vil jeg.