Byrådsmedlem

Ellen Petersen

Byrådsmedlem i Randers kommune i 19 år.

Formand for beskæftigelsesudvalget. Medlem af økonomiudvalget Medlem af socialudvalget

Jeg er 67 år og har været gift med Torben i 45 år. Vi har en datter, en svigersøn og 2 børnebørn der bor i Svendborg.

Inden jeg stoppede i mit valgte job for godt et år siden, arbejdede jeg med fagligt arbejde indenfor industrien i 29 år.

Siden jeg blev politisk bevidst har jeg været socialdemokrat og jeg har været medlem af partiet i 40 år.

Mine fritidsinteresser er politik, at læse, cykle og lave mad. Jeg kan jeg lide at sy, som er en interesse jeg har fra mit tidligere arbejde i beklædnings- og tekstilindustrien.

For din tryghed X Ellen Petersen. Et godt valg den 16. november.

Sygdom, arbejdsløshed, problemer med børnene, er situationer, der kan ramme os alle. Her skal samfundet beredskab være klar til at træde hjælpende til. Det er i disse situationer at vort fællesskab viser sin nødvendighed og styrke.

Ældre med behov, skal man være sikre på, at de får den nødvendige pleje og omsorg. Jeg vil arbejde for en helhedspolitik, med udgangspunkt i Socialdemokratiets kommunalpolitiske valgprogram. Vi skal have noget at leve af.

Som mangeårig tillidsvalgt har jeg naturligvis fokus på, at vi har en aktiv arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik, som er grundlaget for en god beskæftigelse og en stærk økonomi. Derved kan vi skabe rammer for, at borgerne får trygge levevilkår og god kommunal service. Vi skal have sunde arbejdspladser, der efterlever de overenskomstmæssige forpligtelser og sikre medarbejderne et godt arbejdsmiljø.

Derfor vil jeg bekæmpe social dumping, der er destruktiv og ødelæggende for den enkelte og for hele vort samfund. Vi skal have noget at leve for.

Jeg er glad for og stolt over, at vi har et mangfoldigt kultur- og fritidsliv i Randers kommune, som jeg, fortsat vil arbejde for, i den kommende valgperiode. Enhver borger skal have let adgang til et alsidigt kultur- og fritidsliv og jeg vil arbejde for, at kulturen, forsamlingshuse og idrætten fortsat kan udfolde sig i landdistrikterne.

Det er socialdemokraterne, der skal sætte den politiske dagsorden og jeg er stolt over, at være med på liste A igen.

Et godt valg! X Ellen Petersen ved valget den 16. november.