Mød Borgmester Torben Hansen

Socialdemokraten februar 2024

Fællesledelsens ordinære generalforsamling

Tirsdag den 19. marts 2024 kl. 19.00

Fritidscenteret, Kongressalen, Vestergade 15 – 8900 Randers C.

 1. Velkomst ved formanden
 2. Konstituering:
  • Godkendelse af forretningsorden
  • Valg af dirigent
  • Godkendelse af dagsorden
  • Valg af referent
  • Valg af stemmetællere
 3. Beretning ved formanden
 4. Beretning fra byrådsgruppen
 5. Regnskab ved kassereren
 6. Aktiviteter
 7. Kommunalvalg 2025
  • Opstillings- og afstemningsregler
  • Borgermesterkandidat
  • Forløbet for tilblivelse af valgprogrammet
 8. Indkomne forslag
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 5. marts 2024
 9. Valg:
  • Formand for 2 år
  • Kasserer for 2 år
  • 3 bestyrelsessuppleanter for 1 år
   • For næst formænd
   • For kasserer
   • For sekretær
  • Revisor for 2 år
  • 2 revisorsuppleanter for 1 år
  • Fanebærer
  • Kongresdelegerede
 10. Eventuelt
 11. Afslutning

Der er ingen tilmelding, men man skal være medlem af en  Partiforening i Randers Kommune for at deltage.

Klima Pixi

Vil du være med

Du kan hjælpe til i vores valgkamp på mange forskellige måder. Der er brug for alle, der har lyst, hvad end du foretrækker at brygge kaffe, dele foldere ud, debattere på nettet eller hverve nye medlemmer. Der er masser af opgaver, som du kan hjælpe med.