Kandidater til KV21

Mød Borgmester Torben Hansen

Avisen - Socialdemokraten

/

Nyheder

Fællesledelsen afholder ordinær generalforsamling mandag den 23. maj 2022 kl. 19.00 i Fritidscentret, Vestergade 15, 8900 Randers C

Dagsorden
1. Velkomst ved formand Jonas Fuglsang

2. Konstituering:
• Godkendelse af forretningsorden
• Valg af dirigent
• Godkendelse af dagsorden
• Valg af referent
• Valg af stemmetællere

3. Beretning v/formand Jonas Fuglsang

4. Beretning fra byrådsgruppen

5. Regnskab v/ kasserer Jørgen Lanng

6. Behandling og revision af vedtægter

7. Aktiviteter

8. Indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest d. 9. maj.

9. Valg:
• Formand for 2 år
• Organisatorisk næstformand for 1 år
• Kasserer for 2 år
• To bestyrelsessuppleanter for 1 år
• Revisor for 2 år
• To revisorsuppleanter for 1 år
• Fanebærer
• Valg af kongresdelegerede

10. Eventuelt

11. Afslutning

Alle medlemmer er velkomne!

Venlig hilsen
Fællesledelsen

Vedtægter kan hentes her

Næste arrangement

Borgmester Torben Hansen

Mød vores politikere

Socialdemokraten Randers (Avisen)

Klima Pixi

Vil du være med

Du kan hjælpe til i vores valgkamp på mange forskellige måder. Der er brug for alle, der har lyst, hvad end du foretrækker at brygge kaffe, dele foldere ud, debattere på nettet eller hverve nye medlemmer. Der er masser af opgaver, som du kan hjælpe med.