Organisationen

Socialdemokratiet er det største parti i Randers byråd med sin organisation bestående af 2 kredse og 4 partiforeninger og en fællesledelse.

Fællesledelsens højeste myndighed mødes ordinært én gang om året i marts måned. På mødet drøftes foreningens aktiviteter og holdninger. Her vedtages budget og regnskab samt vælges formand, to næstformænd, en kasserer samt en sekretær.

Op til valget til Randers kommunes byråd vedtages valgprogram og vælges kandidater.

Regionen

Region Midtjylland

Fællesledelsen

Bestyrelsen for fællesledelsen

Kredse

Randers Nord Kreds

Randers Syd Kreds

Partiforeninger

Randers Nord

Nørhald-Havndal

Randers Syd-Kronjylland

Langå og omegn