Torben Hansen

Jeg kender kommunen - har boet her hele mit liv. Mine børn har gået i vuggestue, børnehave, folkeskole og ungdomsuddannelse i Randers. Vores familie har været aktive i idrætsklubber, til spejdere – ja mange af de steder hvor fritidslivet og livet leves. Jeg har selv gået på Hobrovejens skole. Det var en god skoletid, med dygtige lærere, gode kammerater - fodbold og fritidsarbejde om eftermiddagen.
Siden hen lærer på Tradium, gift med Anne Marie og far til tre dejlige børn, i alderen 18 - 27 år. Kirstine, Johanne og Rasmus. Den ældste har gjort mig til morfar – som jeg er meget stolt af.
Dagligdagslivet, også med borgmesterjobbet - giver en helt grundlæggende forståelse, af de daglige udfordringer for den enkelte familie med arbejde, skole, fritid og transport.

Jeg er 56 år, Faglærer og har været mange år i lokal – og landspolitik. Det giver erfaring, ballast – og et vidtforgrenet kontaktnet – som er vigtigt for Randers Kommune.

I min fritid bruger jeg for lidt tid på haven – elsker at fiske, selvom mit grej er i en sørgelig forfatning, elsker at sejle i kajak på fjorden, synes løbeture er fantastiske(for det meste) og synes at naturoplevelser, venners og familiens lag, avislæsning og gode bøger er topmålet af en god weekend.  Gerne krydret med en tur på stadion med min søn, og min far. Var der med min far, da Randers fik sølv i 1973 og kan tydeligt huske det – håber at sådanne oplevelser går videre til næste generation.


 1. Fordi vi skal være kommunen der tager natur og miljø alvorligt. Vi skal passe på vores drikkevand, forbedre vores fantastiske Gudenå og Randers fjord – men også de hundredvis af bække, søer og vandhuller – der er en del af vores arv.

 

 1. Fordi vi skal være en grøn kommune med fokus klimatilpasning og grønne energiløsninger. Randers kommune skal være klimaneutral senest i 2050.

 

 1. Vi har en fantastisk beliggenhed ved å, fjord, strand - og vi har en særlig forpligtelse til passe på vores natur, vores rene drikkevand - vores livsgrundlag. Det vil jeg stå i spidsen for.

 

 1. Fordi vi skal være Danmarks bedste til at håndtere affald – øget genbrug. Affald er en ressource der skal genbruges.

 

 1. Fordi Randers Kommune skal gå forrest med grønne og bæredygtige indkøb.

 

 1. Fordi vi skal have livet tilbage i vores mange parker. Forfaldet kan have sin egen skønhed – men der skal være aktivitetsmuligheder for alle aldersgrupper og bedre vedligeholdelse.

 

 1. Fordi FN´s 17 verdensmål betyder noget for dig. Vi skal have levende bymiljøer, rent vand, forbedret biodiversitet, styrket ligestillingen.

 

 1. Fordi alle har krav på et godt og værdigt ældreliv. Vi ved alle, hvorledes vi gerne vil have det når vi bliver ældre, og det skal være ledetråden med ordentlig og værdig pleje, nærvær, forbedret sundhed - mulighed for det gode ældreliv med aktiviteter, kærlighed og den gode hverdag. 

 

 1. Bedre fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, fokus på demens, fokus på pårørendesamarbejde.

 

 1. Det gode ældreliv med sociale relationer, træning, rehabilitering - og boliger og boformer til alle behov.

 

 1. Fremme kontakten og aktiviteter på tværs af generationerne samt at fastholde og understøtte særlige tilbud, såsom tryghedshotel, hospice og træningshøjskole.
 1. Fordi vi vil arbejdspladser og uddannelse i Randers kommune. Vi skal være håndværkets kommune – med den stærke placering vores erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner har. Det gode håndværk er den dygtige butiksassistent, den dygtige smed, dygtige chauffør, dygtige tømrer, dygtige SOSU hjælper – ja alle dem der sammen med alle borgerne sikrer at hjulene kører rundt. Vi skal derfor have uddannelsesgaranti i Randers til alle unge. Ingen skal efterlades – det skaber kun ulighed. Vi vil håndelag og uddannelse.

 

 1. Fordi du vil fortsætte den stærke beskæftigelse, fremgangen i Randers Kommune og troen på løsninger.

 2. Fordi vi vil en aktiv bosætningspolitik med plads og hjerterum til alle: attraktive byggegrunde, private og almene boliger med nærhed til daginstitutioner, skoler, idræt, kultur og transport.

 3. Fordi vi alle vil en sund kommunal økonomi. Den er forudsætningen for, at Randers Kommune kan bestemme selv – og forudsætningen for gode og langsigtede beslutninger på velfærden.

 

 1. Fordi vi vil tage ansvar for et kommunalt budget, der har den nære velfærd som højeste prioritet.

 

 1. Fordi vi vil søge de bredest mulige flertal i byrådet.

 

 1. Fordi vi vil optræde med ordentlighed i både ord og handling.

 

 1. Fordi byggeaktiviteten skal blive i vores kommune – vi skal fortsat være en kommune i fremdrift med flere ungdomsboliger, nye boliger, smukke løsninger (eksempelvis Østervold) bedre veje, bedre infrastruktur, idræts- og fritidsfaciliteter og en tro på det nære i hverdagen.

 

 1. Fordi jeg ved, at breddeidrætten, foreningslivet og kulturen er limen i hverdagen – og derfor også skal styrkes. Hver eneste dag deltager tusindvis af børn, unge og voksne i aktiviteter, og de elsker det. Mange som ledere der udfører et meget stort arbejde. Derfor vil Socialdemokratiet styrke breddeidrætten, kultur og foreningslivet over hele kommunen. Afgørende for deltagelse, er nærhed og tilgængelighed. (Eksempelvis er der etableret nye idrætsanlæg i Kristrup, Hornbæk, Stevnstrup, Langå, udvidelse af atletikhallen mm)

 

 1. Fordi vi skal have en klimabro der både kan sikre mod stigende vandmasser og væsentligt forbedre trafikafviklingen i Randers.

 

 1. Fordi Flodbyen Randers skal præges af kvalitet, bæredygtighed, blandet bebyggelse, lys, luft og adgang til vandet for alle.

 

 1. Styrkelse af Randers midtby og etablering af klimabro og forlængelse af Ringboulevarden.

 

 1. Fordi vi skal uligheden til livs. Randers skal være den kommune hvor alle børn får de samme muligheder – og alle får en ungdomsuddannelse. Den relative fattigdom i Danmark er desværre stigende – i Randers skal den være faldende og alle skal have en tryg barndom med mulighed for at forfølge deres drømme.

 

 1. Fordi bedre indeklima og udearealer i skoler og daginstitutioner er vigtigt og en prioritet.

 

 1. Fordi vi skal have minimumsnormeringer og stærke institutioner – glade børn der trives. Det er velfærd.

 

 1. Styrke daginstitutionernes helt tidlige indsats – særligt for udsatte børn
 1. Hverdagen er livets hjerteslag. Det er her, vi udfolder vores kærlighed, ansvar og forpligtelser. Det er her, vi i fællesskab med andre skaber mening. Hvor drømme opstår - og måske ønsker om forandring?

 

 1. Hverdagen kræver mange kræfter, og nogle gange flere kræfter, end den enkelte har. Vi kan alle få brug for en hjælpende hånd, lille eller stor. Det er værd at huske på, når vi skal tage beslutning om, hvordan vi vil have det i vores kommune og med vores fælles velfærd.

 

 1. Vores fællesskab i Randers kommune er stærkt. Der er gode og stærke tilbud på skoler, daginstitutioner, ældreområdet, socialområdet mm – og Randers Kommune er en bosætningskommune som børnefamilierne søger til. Det grønne og vores fælles ansvar for kommende generationer vægter højt. Beskæftigelsen er god – der flytter virksomheder til, eksisterende udvider – optimismen blomstrer. Det går godt og vi skal fortsætte den gode vej. Vi skal være glade – men vi vil mere.

 

 1. En bæredygtig by og kommune, hvor den grønne og blå natur langs Gudenåen er endnu tydeligere i den centrale del af byen. Hvor Randes endnu engang har sat barren over alle andre når det kommer til affaldssortering og energioptimering. Hvor skoleeleverne fra Randers vinder konkurrencer med nye bæredygtige initiativer, som udmønter sig i arbejdspladser lokalt.

 

 1. Fordi vi skal uligheden til livs. Randers skal være den kommune hvor alle børn får de samme muligheder – og alle får en ungdomsuddannelse. Den relative fattigdom i Danmark er desværre stigende – i Randers skal den være faldende og alle skal have en tryg barndom med mulighed for at forfølge deres drømme.

 

 1. Fordi bedre indeklima og udearealer i skoler og daginstitutioner er vigtigt og en prioritet.

 

 1. Fordi jeg vil udvikle folkeskolen i Randers kommune. Folkeskolen skaber sammenhæng og er altafgørende for uddannelse, det sociale liv og det gode liv. Trivslen skal op – flere skal have en ungdomsuddannelse. Selvom vi ligger over landsgennemsnittet skal vi være endnu bedre. Folkeskolen skal være det naturlige valg for familierne.

 2. Fordi vi skal give vores børn og unge trygge og fagligt stærke undervisningsmiljøer - med fællesskaber uden mobning.

 

 1. Fordi vi skal være kommunen hvor alle børn og familier får en chance - alle i vores fællesskab skal have mulighed for det gode liv. Den negative sociale arv skal brydes.