Fællesledelsen

Kontakt

Fællesledelsen

E-mail: jonasfuglsang87@gmail.com

Formand

Jonas Fuglsang
Telefon 20 26 24 20
E-mail: jonasfuglsang87@gmail.com

Kasserer

Jørgen Lanng
Tlf.: 
Mail: jorgen.lanng@randers.dk

Medlemsansvarlige

navn
Telefon 
E-mail:

Bankoplysninger

Arbejdernes Landsbank
Filialen i Randers

Reg. nr.: 5395
Kontonr.: 0318851

Mobilepay: 73661

Partiskat, angiv teksten: PS, "Navn"

Bidrag, angiv teksten: Bidrag

Kontaktformular