Byrådsmedlem

Lise-Lotte Leervad Larsen

Jeg er gift med Malte og sammen har vi 5 børn, Hasse, Magne, Tilde, Aske og Snorre. Derudover bonussøn Roar, svigerdatter Bolette og 2 børnebørn Agnethe og Dagmar.

Jeg er 47 år, og er født og opvokset i Randers.

Til daglig er jeg ansat hos Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Byrådsmedlem siden 2018.

Vil du være med til støtte op om et stærkt politisk fokus på vores børn og unge og et stærkt foreningsliv, kan du følge med her på Facebook og Instagram

Jeg er uddannet socialrådgiver og har siden hen taget en HD i økonomi.

Jeg er energisk, vedholdende, arbejdsom og lyttende. Jeg er en holdspiller og tror på dialog, stærke fællesskaber og samarbejde både internt og eksternt.

Min fritid bruger jeg på løb, strikketøj og familien.

Jeg stiller mig til rådighed igen, fordi jeg stadigvæk har noget på hjerte: Børn og unges trivsel, sundhed og deltagelsesmuligheder i fællesskabet og fritidslivet.

Som mor til 5 har jeg mange erfaringer med den nære velfærd i Randers, hvad enten vi taler børnehave, sundhedscenter eller folkeskole.

Jeg ved, hvor vigtigt det er, at børnenes tid i folkeskolen er god og tryg, og at der er plads og tid til alle.

Folkeskolen binder vores samfund sammen og det er her fundamentet til det gode voksenliv dannes, uanset om vejen går gennem en faglig eller boglig uddannelse.

Alle har fortjent et godt arbejdsmiljø - også vores børn og unge.

Gode børnemiljøer og undervisningsmiljøer er den røde tråd i både mit politiske og arbejdsliv, men også fritidsliv. Socialdemokratiet er arbejdernes parti. Gode arbejdsmiljøer og fagretlige rettigheder er selvfølgeligheder som ikke gælder på vores børn og unges arbejdsplads – vuggestuen, børnehaven og skolen.

Vi skal investere i vores børn - også for vores egen skyld.

Ønsker vi et godt seniorliv, er vi afhængige af, at vi har nogle som kan sikre os det. Derfor er investeringer i børn og unge ikke kun godt for det enkelte barn men for os alle som samfund. Tid er helt afgørende for vores børn og unges mulighed for at få en uddannelse. Vi ved at uddannelse er den bedste beskyttelsesfaktor mod udsathed.

Med mindre end 2 minutter til hver elev pr. lektion, er det svært for lærerne at nå rundt til alle og se dem i øjnene. Tid til at se og hjælpe alle børn i klassen er fundamentalt, og der er brug for mere tid, så vores unge mennesker får en uddannelse og har et godt afsæt ind i voksenlivet. Jeg ved, hvilken betydning foreningslivets sunde og dannende rammer har for vores børn, og at alle har lige adgang til et sundt fritidsliv.

Styrke vores foreningsliv og give alle børn lige adgang til et sundt fritidsliv

Børn og unges idrætsdeltagelse over år har og er fortsat faldende. Alt for mange unge går ud af 9. klasse uden et godt afsæt til ungdomslivet. Mange af vores børn er IKKE aktive i en forening – er det mon de samme børn?

Styrke indsatsen for at få børn og unge ud at motionere

Bevægelse er fundamentalt for vores børn. Overvægt og inaktivitet blandt børn og unge udfordrer både dem selv men også vores samfund. Vi voksne siger ofte: Hvad man ikke har i hovedet, må man have i benene” men vi skal sige ”Hvad man ikke har i benene, må man have i hovedet” Som borger mærker vi hurtigt konsekvensen af byrådets beslutninger.

Vi skal derfor altid inddrage og lytte til borgerne, også børnene.

Vil du være med til støtte op om et stærkt politisk fokus på vores børn og unge og et stærkt foreningsliv, kan du følge med her på:

FacebookInstagram

Vil du vide mere om mit politiske arbejde, har gode ideer, fortællinger eller jeg på anden måde kan hjælpe dig er du velkommen til at kontakte mig på telefon 21 48 28 86 eller mail LLLL@randers.dk

 

Frivillige erhverv:

Skolebestyrelsesmedlem på Vestervangsskolen

Frivillig holdleder i Randers Freja Håndbold

Bestyrelsesmedlem i Randers Freja Håndhold

Formand for Vestervangsskolens Venner

Ambassadør for Kræftens Bekæmpelse – Røgfri Ungdom

Politisk deltagelse:

Medlem af Randers byråd

Formand for Børn og Unge udvalget

Medlem af skole og uddannelsesudvalget Medlem af børn og familieudvalget

Medlem af skolerådet i Randers Kommune

Medlem af dagtilbudsrådet i Randers Kommune

Bestyrelsesmedlem i kredsen

Suppleant i partiforeningen