Byrådsmedlem

Steen Bundgaard

Steen Bundgaard

Hasselvænget 14,

8990 Fårup

66 år

Folkeskolelærer på Fårup Skole Gift og har to piger

Nuværende medlem af byrådet Formand for Skole og uddannelsesudvalget

Medlem af Økonomiudvalget og Udviklingsudvalget

Andre tillidshverv:

Kasserer i Purhushallens bestyrelse

Bestyrelsesmedlem i Randers Teater

Fmd. for menighedsrådet i Fårup Sogn

Medlem af Provstiudvalget

Mit navn er Steen Bundgaard og er 66 år Jeg bor i Fårup med min kone Helle der er sygeplejerske på Regionshospitalet her i Randers.

Vi har 2 piger på 33 og 28 år, som nu bor i Randers.

Hvorfor stiller jeg igen op til byrådet.

Byrådsarbejde er fantastisk spændende, man føler man i mange tilfælde med de beslutninger, der bliver taget i byrådet er med til at gøre forskel. Som byrådspolitiker er du med til at sætte retning for Randers Kommune, og det er spændende, at se resultaterne af de beslutninger man har været med til at tage, det er for mig en stor tilfredsstillelse. Desuden er det vigtigt for mig at man lytter til borgerne, det er jo i bund og grund deres hverdag man kan være med til at ændre, med de beslutninger vi tager i byrådet. Det er derfor, jeg genopstiller genopstille til byrådet Hvad er mit arbejde mine interesser og mine politiske pejlemærker.

Jeg er uddannet folkeskolelærer og er på 42 tyvende år ansat på Fårup skole, jeg elsker at komme på arbejde, og arbejde med unge mennesker hver dag. Jeg har i næsten 50 år haft med foreningsarbejdet at gøre, de første mange år som fodbold-håndbold træner og bestyrelsesmedlem i Purhus IF, herefter i Purhushallens bestyrelse, desuden er jeg formand for menighedsrådet i Fårup.

Jeg har i flere år været medlem af bestyrelsen i Randers Egnsteater nu Randers Teater, dette arbejde i bestyrelsen er så givende, grundet de inspirerende personer, jeg arbejder sammen med. Så derfor mener jeg at jeg har en bred erfaring indenfor forenings og idrætslivet.

Min byråds erfaring startede i 1993 hvor jeg blev valgt ind i byrådet i Purhus kommune, her var jeg med til at lukke og slukke efter kommunesammenlægningen.

I perioderne i Randers Byråd har jeg været omkring i de fleste udvalg samt fungeret som 1. viceborgmester.

Her i sidste periode har jeg siddet som Formand for skole og uddannelsesudvalget samt i økonomiudvalget og i udviklingsudvalget. Det har givet mig en bred indsigt i de fleste områder i Randers kommune. Denne indsigt og de politiske erfaringer, mener jeg giver mig en stor ballast til at tænke i helheder, som er til gavn for hele Randers kommune.

Vi skal samarbejde i byrådet til gavn for Randers kommune, i stedet for politiske drillerier og personfnidder. Jeg vil meget gerne fortsætte arbejdet med at udvikle Randers Kommune til et endnu bedre sted at bo og arbejde.

Jeg mener, at vi med en positiv og optimistisk tilgang til tingene skal opsøge de muligheder, der kan være for vækst i vores kommune. Randers skal være kendt for vores dynamiske og udviklingsorienterede tilgang til opgaverne

Derfor vil jeg gerne stille op til byrådsvalget i 2021 Jeg mener det handler om åbenhed, nærvær og kvalitet

Derfor er mine socialdemokratiske pejlemærker til den næste periode:

● At der sikres et folkeskoletilbud med kvalitet, så folkeskolen bliver førstevalg.

● At der er de nødvendige og gode tilbud til børn/unge med særlige behov.

● At det frivillige idræts og foreningsliv til stadighed bliver styrket i hele kommunen.

● At der fortsat arbejdes, for at gøre vores landdistrikter mere attraktive.

● At der forsat afsættes penge til cykelstier også udenfor Randers by.

● At den kollektive trafik på landet og i byen sikres.

● At der til stadighed er gode pasningsmuligheder i nærmiljøet.

● At de ældre får den nødvendige pleje og omsorg i hele Randers kommune.

● At det er attraktivt og trygt at være ansat i Randers Kommune.

● At Randers skal være en attraktiv kommune at bosætte sig i.

Politik er at ville