Byrådsmedlem

Jesper Gade

44 år gammel

Gift med Helle,

3 børn på 10, 12 og 14 år

Bor i Øster Tørslev

Er uddannet salgsassistent.

Har arbejdet som salgskonsulent i dagligvarebranchen i 10 år, derefter 10 år som halinspektør i idrætshal, hvorefter jeg nu arbejder som souschef i dagligvarebutik.

Fritiden bruges med min familie, med vores fælles interesse for sport og vores dyr.

Det frivillige idrætsliv altid har haft min store interesse. Har siden teenageårene været frivillig i den lokale forening. med poster som fodboldformand, bestyrelsesposter, træner, holdleder, festudvalg.

Sidder i Sparekassen Kronjyllands repræsentantskab.

Er med i bestyrelsen i Soc.Dem Nørhald-Havndal, som næstformand.

Da jeg altid har været politisk interesseret, var det ikke svært at tage beslutningen om at stille op til byrådet.

Stiller op til byrådet, for at arbejde for.

● Udvikling af landdistrikterne

● Forbedrede forhold for foreningslivet

● Bedre indeklima i vores folkeskoler

● De ældre skal have en tryg alderdom

Og nok det mest vigtige. Vil gøre mit til at samarbejdet i byrådet skal blive bedre.

Det giver mulighed for et bedre Randers.

Jesper Gade Granstien 10,

Øster Tørslev

8983 Gjerlev J

jespergade1976@gmail.com

Telefon 40826429