Regionsrådsmedlem

Gitte Færgemann

Vores medlemmer af regionsrådet arbejder hver dag for at skabe og bevare et stærkt sundhedsvæsen, hvor alle har fri og lige adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet. Det skal være sygdommen og ikke forsikringer eller privat formue, der afgør behandlingen.

Vi arbejder for at forbedre forebyggelsen og behandlingen af psykiske sygdomme og for at styrke forskningen inden for psykiatrien.

Og vi arbejder for at skabe udvikling i hele regionen ved at sætte nye initiativer i gang, der kan udvikle regionens virksomheder og føre til, at de skaber flere jobs.