Regionsrådsmedlem

Henrik Gottlieb Hansen

  • Henrik Gottlieb Hansen, regionsrådskandidat
  • Bor i Randers (Romalt) sammen med Anni
  • Vi har 2 voksne børn
  • Arbejder som faglig konsulent i HK Østjylland
  • 12 års erfaring fra regionsrådet i Region Midtjylland
  • Formand for Hospitalsudvalget i region Midtjylland
  • Medlem af forretningsudvalget i Region Midtjylland
  • Medlem Sundhedsudvalget i Danske Regioner
  • Formand samarbejdsudvalget for psykologer

 

Mærkesager:

Regionshospitalet Randers, plan for modernisering fremrykkes

Den Vedtagne plan for tilbygning og modernisering skal fremrykkes. Der bliver nye 1 sengestuer og operationsstuer i nybygningen oven på akutafdelingen. De gamle bygninger totalrenoveres.

Når det er færdig har vi et helt moderne Akut hospital. (Skal vi nævne psykiatri)

Tilgængelighed sikrer tryghed i behandlingen.

 

Nærhed i Sundhed         

Du skal tilbydes sundhedsydelser tæt på dig i dit lokal område, vi skal fastholde din egen læge i lokalområdet. Sundhedshuse i lokalt områder, hvor der er mulighed for praktiserende læger, tandlæge, speciallæger, fysioterapeuter m.v. Det vil også kunne indeholde kommunale tilbud om genotræning m.v og regionale tilbud. Et nært sundhedsvæsen, sikrer kvalitet og tryghed i behandlingen.

Regionshospitalet i Randers sikrer med klyngesamarbejdet let overgang og sammenhæng ved udskrivning, sammen med kommune, egen læge og plejecentre.

 

Fremtiden skal være grøn og bæredygtig

 

Center for bæredygtige hospitaler sikrer omstilling til at alle hospitaler i regionen omstilles til bæredygtige hospitaler med udgangspunkt i erfaringer fra Regionshospitalet i Randers. Alt affald skal sorteres og det gode eksempel er genanvendelse af plastikaffald til møbler og legepladser.

Kollektive trafik er ved at omstille til eldrift, og bygninger reducerer energiforbrug og alt efter nye standarder.

Hospitalsmad her tænkes også på bæredygtighed og økologi.

 

Skal være Den Gode Arbejdsplads

 

Medarbejderne skal sikres de bedste vilkår for at fastholde og rekruttere.

Introduktionsforløb for nyuddannede og studerende.

Sikre efteruddannelse og kompetenceudvikling, samt sparring og erfaringsudveksling.

God ledelse med en motiverende og inddragende ledelsesstil.

Medarbejdere skal inddrages i nye tiltag og udvikling

Dialogbaseret metode til drøftelse mellem medarbejdere, ledere og politikkere.   

 

Hospitaler og Akutberedskab.

 

Hospitaler og psykiatri her vil vi fortsætte udviklingen, så du er sikret den bedste kvalitet og tryghed i behandlingen. Aarhus Universitetshospital her vil vi bevare og sikre nye specialer, borgere skal ikke til hovedstaden for behandling.

Tryghed i hele regionen, vi får brug for flere ambulancer som er hurtigt fremme og fortsætter med lægebiler og helikoptere