Byrådskandidat

Per Blicher

Mit navn er Per Blicher, jeg er 73 år bor sammen med Lone på 71 år, som tidligere har været ansat som kontorassistent på Skejby og Aarhussygehus.

Vi bor i Romalt på Magnolialunden 1 8960 Randers SØ.

Lone og jeg er født i Randers og boet her altid (- 8 år i Ebeltoft)

Vi har en datter - Birgitte på 48 år der arbejder i Regionen Midt som distrikts sygeplejerske, har en datteren Katrine på 25 år der arbejder med persondata-sikkerhed hos TDC.

Birgitte er gift med Claudi på 54 år, der driver virksomhed med dyreproduktion og landbrug.

Jer er uddannet automekaniker – arbejdet som værkfører og har haft egen virksomhed i 22 år. Arbejdet i 4 år som dagligleder af en større bilforretning, og 10 år som salgschef med forskellige bilmærkerne.

Som tidligere formand for automekanikerne i Dansk Metal Randers, har jeg på Metalskolen i Jørlunde gennemgået fagbevægelsens tillidsmand uddannelse. I forbindelse med arbejdet i Dansk Metal, har jeg i en årrække været tilknyttet uddannelsesudvalget på Randers Tekniske Skole–nu Tradium.

Nuværende arbejde - har en mindre virksomhed, er skuemester-sensor på tekniske skoler i Danmark hvor jeg bedømmer de afsluttende svendeprøver som automekaniker. Jer har også deltaget som Skuemester-sensor ved Skills, en særlig konkurrence for de dygtigste håndværkere i Danmark. Politiske hverv.

Medlem af Socialdemokratiet side 1975-formand, for Socialdemokratiet Partiforening Randers Nord.

Er en del af den Socialdemokratiske bestyrelse i Nord Kredsen og Fællesledelsen i Randers Kommune. Deltager som partiforeningsformand i gruppemøder med den Socialdemokratiske byrådsgruppe og Borgmester Torben Hansen. Tillidsposter.

Formand for Grundejerforening Christianelund i Romalt. Repræsentantskabsmedlem i Elselskabet NORLYS. Repræsentantskabsmedlem i TV2 Østjylland.

Udvalgsmedlem i Hjemmeværnet - Distrikt Midtjylland. (arbejder med godkendelser af ansøger til Hjemmeværnet)

Kandidat til byrådsvalget 2021.

Som kandidat har jeg et ønske om at få indflydelse på udviklingen i Randers Kommune.

FÅR JEG DIN STEMME – og bliver valgt til byrådet, vil jeg gerne arbejde med nogle af følgende opgaver.

Udvikling af vores infrastruktur, Byen til vandet, Ringboulevarden-det nordre link til Dronningborg og en Østbro.

Det er min opfattelse, at såfremt vi skal lykkes med, at begrænse trafikken over Randers Bro, og trængslen i byen er det nødvendigt med en sikring af vandet til byen, men også en Østbro. Vi har alt for mange tunge køretøjer i det bynære Randers, og her tænker jeg på den nye havnevej der trods mange protester og høringssvar, ikke har fået den optimale placering ned gennem Kristrup ad Clausholmvej.

I forbindelse med sikring af vandet til byen og en Østbro, må vi håbe på at vore Christiansborg politikere kommer med en økonomisk hjælpende hånd til de 2 store projekter, da det snart må være byen Randers der står for tur, til at få løst bydende nødvendigt infrastruktur. Vi skal også have fokus på sikre skolevej med cykelstier, ikke blot i de bynære områder men i hele Randers Kommune.

Vi skal også tænke fremtiden ind på at skabe sikre veje, at få hastighederne ned hvor behovet er med forskellige foranstaltninger, som chikaner og vejbump der kan være med til at øge sikkerheden på vejene. Som eksempel kan nævnes Romalt Boulevard, der må forventes at blive benyttet af mange flere tunge køretøjer, som vælger Boulevard som adgangsvej til den nye havn.

Det skal bemærkes at der for nuværende, hverken findes fortov eller cykelstier på Boulevarden. Her vil jeg arbejde for en begrænsning af disse tunge køretøjer til max 3500 kg. På samme strækning har trafikken gennem de senere år været stærk stigende i forbindelse med de mange nybyggerier, skole, børnehave, tankanlæg og indkøbscenter.

Jeg vil arbejde for at få en udvidelse af strækningen, med etablering af cykelstier. I arbejdet med at skabe gode og sikre veje, kunne man se på de nye muligheder der er åbnet for at, Kommunerne i større grad selv kan fastsætte hastigheder på egnet vejnet.

Jer har også ønske om at arbejde med ældre og omsorg. At arbejde med at sikre et godt og værdigt ældre liv, for de som med flid og et langt arbejdsliv har været en del af dem, som skabte vores velfærdssamfund.

I det nye forslag til valgprogrammet KV 21 for ældre og omsorg, har jeg været med i udvalgsarbejdet omkring disse nye tiltag, og af nogle kan nævnes. Bedre normeringer på plejehjemmene, og øget adgang for personalet til efteruddannelse Hurtigere levering af hjælpemidler, og flere boliger særlig beregnet for senior med inde og ude faciliteter for et aktivt ældre liv. At der er en plejebolig klar når behovet opstår.

Ældre og omsorg er et af kærne områderne for Socialdemokratiet, og vi vil derfor søge at friholde området for besparelser.

Jeg har arbejdet en del år med uddannelse og tekniske skoler, så derfor vil jeg også gerne arbejde med skole og uddannelse. Arbejde for en folkeskole, som er det første valg af forældre og elever. En skole med motiveret og engageret personale, der brænder for at give eleverne den bedst mulige undervisning, i en skole med gode rammer og et godt arbejdsmiljø, hvor elever og personale trives. At der tages hånd om elever med særlige udfordringer, og elever der mistrives. Skolen er vigtig, for skolen er den første start på en livslang uddannelse, som det moderne samfund kræver, og der vil blive stillet store krav til de unges skolekundskaber i fremtiden.

Da jeg selv har en håndværksmæssig uddannelse, vil jeg gerne arbejde for at Randers Kommune er en stærk partner i disse uddannelser, og at vi arbejder for at få flest mulige uddannelsesintuitioner til vores kommune. Da vi allerede nu ved, at der kommer til at mangle flere tusinde kloge hænder, dygtige håndværkere, vil jeg arbejde for der i lang højre grad i folkeskolernes afgangsklasser, bliver informeret og vejledt i at tage en håndværksmæssig uddannelse, med særdeles gode jobmuligheder efter endt uddannelse. Arbejde for der er et stort udbud af efteruddannelses muligheder i kommunen, da der hele tiden opstår nye krav til uddannelse og kompetencer til arbejdsstyrken, så man kan fastholde sin tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Naturen er vigtig. Randers Kommune er 360 grader rundt omkredset af dejlig natur, som vi skal værne om og beskytte. Det vil jeg gerne være en del af, men også tænke nye muligheder, som kunne være en række af gang og cykelstier fra Kristrup Engvej til fjorden, med forskellige muligheder for ophold langs dette naturskønne område. Vi har også de dejlige Romalt bakker som er udlagt til forskellige aktiviteter. Her kunne man se på, om omfanget af aktiviteterne i bakkerne har fået en størrelse som naturen ikke kan bære. Der er i de senere år sket en markant større aktivitet i bakkerne, så en stor del af det rige dyreliv der tidligere fandtes her, ikke længere er til stede. Derfor kan der værre behov for, at man sætter nogle aktiviteter ned eller på pause til dyrelivet vendte tilbage. Det er også vigtigt vi arbejder med genrejsning af skov og natur.

Klimaet og Miljø er vigtigere en nogensinde før. Jeg vil arbejde for, at Randers Kommune søger at nå i mål med en co2 redaktion på 70 % inden udgangen af 2030 og at vi også arbejder med. Naturbeskyttelses områder for at sikre rent drikkevand. Genbrug af så mange former for affald som det er muligt. Renere luft ved nedbringelse af co2 på alle områder det er mulig. Producerer varme og el med mindst mulig co2 påvirkning. At vi som Kommune når i mål med så mange af FN- verdensmål som muligt.

Jeg vil også arbejde for at landdistrikterne er en vigtig del af udviklingen i Randers Kommune, da en stor del af Kommunens borger er bosat udenfor stor Randers er det vigtigt at dette område er med i den samlede udvikling. Mulighederne i de nævnte områder, vil være afhængig af den tilstedeværende økonomi og teknologi.

Jeg vil også arbejde for, at borgerne i Randers Kommune i vides muligt omfang bliver inddraget i de økonomiske og politiske beslutninger. De nævnte områder vil jeg gerne arbejde med, men der er mange andre spændende og udfordrende områder der kan arbejdes med i byrådet.

Såfremt du giver mig din stemme og din tillid, vil jeg gøre mit bedste til, at blive en del af den Socialdemokratiske Byrådsgruppe der sætter tryghed og velfærd øverst.

Jeg ønsker alle et godt valg, og håber vi snart kan ses fysisk til en god og spændende valgkamp.

Du er meget velkommen til, at kontakte mig vedrørende mit indlæg og mine politiske standpunkter. 

Jeg kan kontaktes på. TLF. 41 28 65 35 mail. P.blicher5@gmail.com