Byrådskandidat

Martin Vedstesen

Kære medborger! Kære læser!

Om ikke så længe skal vi til kommunalvalg.

Et valg, som mange vil mene er et valg om, hvilken retning Randers Kommune skal gå.

Men det kan ikke stå alene, jeg mener, at det kommende kommunalvalg ikke kun er et valg om retning, men et valg om hvilke byrådspolitikere I mener vil være de bedste til at skabe en byrådsgruppe.

En gruppe der formår at samarbejde og lytte til hinanden på trods af uenigheder.

Uanset i hvilken politiske retning man gerne vil gå, er samarbejde en forudsætningen for at udvikling kan skabes.

Et fokus på samarbejde vil afslutte de triste og tåbelige historier, som handler om byrådets manglende evne til at samarbejde.

Mit navn er Martin Vedstesen, og jeg stiller op til det kommende kommunalvalg, fordi jeg, med min stærke pædagogiske faglighed, vil gå forrest i arbejdet for et styrket samarbejde.

Som byrådspolitiker vil jeg fører og diskuterer politik med en gensidig respekt, ligegyldigt hvor uenig jeg end måtte være og uanset hvilken parti man tilhører. Fordi tænk nu, hvis vi overså virkelige gode ideer og tanker, fordi vi ikke lyttede til vores ”politiske modstandere”.

Et samlet byråd der formår at samarbejde på tværs af uenigheder, vil styrke fællesskabet, et fællesskab hvor i Randers Kommune kan udvikle sig.

Fakta Boks

Navn Martin Vedstesen

Født 10. juli. 1991 (29 år)

Bopæl Mariagervej 60a 1 tv

8900 Randers C

Mail Martinvedstesen@live.dk

Uddannelse

2019: Kandidat i pædagogisk sociologi

2015: Professionsbachelor i Pædagogik Erhverv

NU: Pædagog på Fonden Bakkegaarden

2019: Pædagog hos Care Konsulenterne

2017: Klubpædagog i Hjerting Klubben

2016: Skolepædagog på Skærbæk Distriktsskole

2015: SFO-pædagog i Gredstedbro SFO

2012: Service/butiksmedarbejde Fakta A/S En forfejlet trivselspolitik

Vi i Socialdemokratiet går til valg med sloganet Barnet i centrum, hvilket jeg mener gøres bedst ved at styrke det fællesskab barnet er en del af. Velfungerende børne og unge fællesskaber er forudsætningen for trivsel, udvikling og læring for det enkelte barn og unge menneske.

I mange år har vi haft et styrket fokus på trivsel blandt vores børn og unge, men alligevel har vi gennem de seneste år set en stor stigning i andelen af børn med psykiske diagnoser. Denne voldsomme stigning tyder på, at vi gør noget helt forkert.

Børns og unges mentale helbredsproblemer gør, at flere børn og unge føler sig ensomme, føler at de er udenfor fællesskabet og har et forkert forventningsbillede til dem selv. Vi skal nytænke måden vi arbejder med trivsel på, da tallene viser tydeligt, at vi gør noget forkert.

Vi i Randers Kommune skal skabe en børne-, unge- og uddannelsespolitik i balance, en politik der skaber de bedste forsætninger for vores børn. Fejlen er efter min mening, at man ikke har stillet de rigtige spørgsmål; Hvordan skaber vi et fællesskab for alle, hvordan kan fællesskabet ændres så der er plads til alle, og hvordan sikre vi at de børn og unge, som har det bedst med at være alene, stadig har en følelse af at være en del af fællesskabet.

Mistrivsel skal ses og løses i fællesskabet, derfor vil jeg som byrådspolitiker arbejde for at:

• Skabe nogle initiativer og kampagner der styrker og udvikler sunde børnefællesskaber.

• Være nysgerrig på børnenes og de unges gruppedynamikker, da de er i konstant forandring.

• Udarbejde en mistrivsels-strategi, der både indeholder forebyggelse, tegn på mistrivsel og en handlingsplan, hvis mistrivsel opstår.

• Sikre at fagpersonalet har de nødvendige kompetencer.

• Sikre bedre samarbejde mellem kommunen, skolerne og forældrene.

• Tilbyde rådgivning, undervisning og samtaler til familier, som har et barn med en diagnose.

Vi skal sørge for, at familier har de nødvendige ressourcer, motivation og kompetencer til at kunne tackle de udfordringer, der er forbundet med at have et barn/ung med en diagnose.

En bymidte i frit fald Ændrede købsvaner, øget e-handel, ændrede åbningstider og etablering af storcentre uden for bymidten skaber store udfordringer for butikkerne. Mange butikker har set sig nødsaget til at dreje nøglen om eller set sig nødsaget til at flytte ud af midtbyen. Denne udvikling er ens for mange byer, og kigger vi på landsplan kan vi se, at der er sket en reducering på ca. 75% af dagligvarebutikker og 20% af udvalgsvarebutikker i midtbyerne.

Butikker som før i tiden var omdrejningspunktet for bylivet, men i dag er forsvundet. En midtby er for mig, en bymidte der formår at kombinere spisesteder, servicefunktioner, små butikker der sælger delikatesser og fysiske vareforretninger og at strøgkunderne giver liv i gaderne. Hvis vi ikke tager denne udvikling alvorligt, vil det få store konsekvenser for vores kommune.

Derfor skal vi:

• Have et større fokus på bymidten:

Vi skal flytte planlægningsfokusset hen på butikkerne i midtbyen og droppe planerne om at udflytte butikker ud af midtbyen.

• Samle butiksejerne:

Alle butiksejer står i samme båd, vi skal samle ejerne og i fællesskab finde positive og konstruktive løsninger. Butiksejerne skal samtidig forstå, at ved at flytte ens butik kan de trække potentielle kunder væk fra de andre butikker.

• Skabe bedre parkeringsmuligheder:

Vi skal skabe funktionelle og gode parkeringsforhold, som er placeret så centralt som muligt, så vi samtidig kan fjerne al biltrafik fra midtbyen.

• Kombinere fysiske butikker og E-handel:

Vi som kommune skal sikre os, at butikkerne i midtbyen har de nødvendige kompetencer til at kunne kombinere fysiske butikker med e-handel.

• Nytænke:

Vi skal turde at tænke på alternative butiksformer, spisesteder eller forskellige serviceerhverv og aktiviteter, der kan være med til at kickstarte udviklingen og skabe stemning i vores dejlige by. Vi skal i fællesskab sikre, at Houmeden også i fremtiden vil være Danmarks ældste gågade. En gådegade som vi kan være stolte af. En gågade hvor kommunens borger kan komme og få en dejlig shoppetur som afsluttes med en dejlig frokost på en af byens restauranter eller caféer.