Byrådskandidat

Peter Nellemann

Hvem er jeg?

Den 1. april 2020 havde jeg 25 års jubilæum som skoleleder ved Randers Kommune.

Fra 1995-2003 var jeg viceskoleleder på Søndermarkskolen i Vorup, og fra 2003-2015 var jeg skoleleder samme sted.

I forbindelse med skolestrukturændringerne i Randers Kommune i 2015 blev jeg ansat som skoleleder ved Østervangsskolen.

Sideløbende hermed har jeg haft forskellige tillidshverv - dels flere perioder som formand for skolelederforeningen i Randers Kommune – og senest som næstformand, dels som medlem af hovedbestyrelsen i Skolelederforeningen siden 2013.

Jeg er født og opvokset i Åbyhøj, uddannet folkeskolelærer fra Marselisborg Seminarium i 1988, og mit første lærerjob var på Gylling Skole i Odder Kommune. I 1990 flyttede jeg med min nuværende hustru til Ringkøbing, hvor jeg blev ansat som lærer ved Rindum Skole. I Ringkøbing blev jeg hurtigt engageret i ungdomsskolen, musikskolen og den lokale idrætsforening, samt blev hyret som trommeslager i Ringkøbing Big Band.

Vi fik fem dejlige år i det vestjyske, inden jobbet som viceskoleleder på Søndermarkskolen trak os tilbage til Østjylland. Vi slog os ned i Vorup, hvor vi nu har boet i 26 år. I alle årene har vi været utrolig glade for at bo i Randers, som har det hele og hvor alt er tæt på – både by-, kultur-, natur- og handelsliv.

Jeg er gift med Anette, som er direktør for SOSU Østjylland, og vi har sammen to voksne døtre, som stadig vender tilbage til Randers, når de skal mødes med vennerne.

Hvad vil jeg?

Mit sigte med at gå ind i lokalpolitik er først og fremmest at skabe de bedste rammer for at godt liv for alle borgere i Randers Kommune – uanset om man er ung eller gammel, ”indfødt” eller tilflytter, om man er selvstændig erhvervsdrivende, offentlig ansat, i gang med en uddannelse, eller om man har brug for hjælp til at klare hverdagen og komme videre.

Jeg er samarbejdsmenneske og tror på at man skaber den bedste kommune ved at have et stærkt og respektfuldt samarbejde på tværs af partier og lister. Med min professionelle baggrund er der ingen tvivl om, at jeg særligt brænder for Børn- og Skoleområdet.

Jeg vil arbejde for, at vi fortsat udvikler vores dagtilbud og folkeskoler, så vi giver de bedste vilkår for børn og unges faglige og sociale udvikling. Jeg ønsker, at Randers bliver en endnu mere attraktiv bosætningskommune, og med den målsætning skal vi have folkeskoler og dagtilbud af høj kvalitet, da det er et vigtigt parameter, når forældre vælger bosætningskommune.

Jeg ønsker og vil arbejde for, at Folkeskolen bliver forældrenes naturlige førstevalg. Vi skal give gode muligheder for udvikling af nye arbejdspladser, ligesom vi skal fastholde den mangfoldighed af spændende jobs, vi allerede har.

Vi har et fantastisk kultur-, idræts- og fritidsliv i Randers, som vi skal støtte og værne om. Vi skal i den sammenhæng både sikre de mange gode etablerede tilbud, men også give muligheder for at nye og interessante initiativer kan udvikles.

Vi må i Randers godt være kendte for de skæve, anderledes og nytænkende kulturelle tilbud. Jeg holder meget af vores kommunes unikke natur. Den skal vi tage vare på, ligesom vores Kronjyske hovedstad skal udvikles med nænsom hånd og i balance mellem gammelt og nyt.

Vi er allerede i gang med at realisere visionen om byen til vandet. Vi skal i den og i alle andre sammenhænge tænke bæredygtighed ind.

Ønsker I en ordentlig, seriøs, samarbejdsorienteret og dedikeret indsats for Randers Kommune, så sæt dit X ved Peter Nellemann den 16. november.

Peter Nellemann

Fornæsvej 4

8940 Randers SV.

Mail. Peter.nellemann@gmail.com

Tlf. 29798840